Loading...

News

Online algemene vergaderingen voor vennootschappen en verenigingen: nu mogelijk in België

Door de Corona-uitbraak in 2020 heeft de federale regering diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Dankzij deze maatregelen, werd het zo goed als onmogelijk voor Belgische vennootschappen en verenigingen om zich te organisaren.

Één van de problemen was het organiseren van algemene vergaderingen door vennootschappen en verenigingen. Dankzij de beperkingen op fysieke vergadering is het immers onmogelijk om met tientallen aandeelhouders of leden bijeen te komen voor een algemene vergadering.

Tijdens de eerste golf van de Corona-uitbraak heeft de federale regering bepaalde mogelijkheden geschept om hieraan tegemoet te komen. Deze tijdelijke maatregelen boden de mogelijkheid aan vennootschappen en verenigingen om de gewone algemene vergadering uit te stellen of om de algemene vergadering op digitale wijze online te organiseren (“de organisatie van een algemene vergadering op afstand”).

Hoewel deze maatregelen tijdelijk waren, werd sinds begin 2021 de mogelijkheid om een algemene vergadering op digitale wijze te organiseren definitief in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geïntroduceerd. Voortaan is het dus mogelijk voor vennootschappen en (internationale) VZW’s om een online algemene vergadering te organiseren, zelfs als de statuten dit niet expliciet voorzien.

Belangrijk is wel dat de wetgever een reeks voorwaarden heeft opgelegd die nageleefd moeten worden om een geldige online algemene vergadering te organiseren, zoals onder meer de vereiste om de hoedanigheid en identiteit van de deelnemers te controleren.

Zeker zijn dat de algemene vergadering van jouw vennootschap of VZW op geldige wijze georganiseerd wordt en bovendien een positieve indruk achterlaat bij jouw aandeelhouders of leden? Contacteer ons vrijblijvend voor een demo en ontdek zelf waarom Markus de logische keuze is voor het organisaren van een digitale algemene vergadering.